Spring naar content

BLOSSOM

Je sociale onderneming in Brussel laten groeien

Het programma BLOSSOM richt zich tot sociale ondernemingen die al minstens twee jaar actief zijn en zoeken naar begeleiding bij hun consolidering of groeistrategie.

Dit is een collectief programma dat we in het Frans aanbieden.

Maar op aanvraag kunnen we voorzien in een Nederlandstalige coaching voor jouw sociale onderneming!

blossom1

10 10 collectieve opleidingsdagen (oktober tot maart)

1 startavond;

6 dagen collectieve opleiding;

4 intervisievoormiddagen waar je je ideeën kunt aftoetsen bij de andere deelnemers;

individuele coaching om duidelijker zicht te krijgen op je DNA en een strategisch streefdoel voor consolidering of schaalwijziging te formuleren.

1 1 balans (begin maart)

Een expertenpanel om na de diagnose de consolidatie- of groeistrategie van je sociale onderneming te toetsen en een gemeenschappelijke roadmap uit te stippelen.

1 1 traject op maat

Een vijftiental opleidingen afgestemd op jouw behoeften, intervisiesessies en coaching op maat.

15 15 coaches staan voor je klaar

Meteen van bij de start krijg je individuele coaching, en staat een netwerk van experten klaar om je, waar nodig, bij te staan in bepaalde fases.

Zin om in het BLOSSOM-programma te stappen?

Wil je een traject starten naar een consolidering of een schaalverandering van je sociale onderneming? Het programma BLOSSOM kan je daarin begeleiden.

Als je onderneming aan de volgende criteria beantwoordt, maakt ze veel kans om via COOPCITY een steuntje in de rug te krijgen:

  • Je onderneming komt tegemoet aan een maatschappelijke en/of milieunood in Brussel.
  • Ze vormt een permanente activiteit die goederen en/of diensten genereert.
  • Ze heeft een rechtstreekse of onrechtstreekse impact op Brussel en/of zijn inwoners.
  • Ze investeert haar winst opnieuw in haar activiteit.
  • Ze wil haar activiteit professionaliseren of uitbreiden met een zo groot mogelijke sociale impact.
  • Ze werkt met een democratisch bestuur of wil dat invoeren.
  • Minstens een van haar leden is beschikbaar op alle data van de collectieve opleidingen.
  • Het volledige team is gemotiveerd om samen te werken met de andere ondernemingen die aan het programma deelnemen.

HET PROGRAMMA BLOSSOM

Het programma BLOSSOM verloopt in 2 fases:

  • 1 diagnosefase waarin je de sociale impact van je organisatie afbakent, je businessmodel en je groeistrategie in vraag stelt, een diagnose stelt van het “collectief handelen” van je werkgroep en je financieel beheer evalueert.
  • 1 traject op maat dat opleiding, intervisie en coaching op maat combineert
mathias coopcity

Je contactpersoon

Matthias Meirlaen

PROGRAMMALEIDER BLOSSOM

MATTHIAS@COOPCITY.BE

Scroll naar boven