Spring naar content

Wat is sociaal ondernemerschap?

Voor COOPCITY berust sociaal ondernemerschap op 3 pijlers:

alim-durable

 

Sociaal doel

Een sociale en democratische onderneming wil in de eerste plaats een antwoord bieden op een maatschappelijk vraagstuk, zoals toegang tot basisbehoeften, strijd tegen ongelijkheid, werkzekerheid of een betere mobiliteit.
Een sociale en democratische onderneming kan ook een antwoord zijn op de behoeften van een groep, waarvan de leden streven naar wederzijdse hulp en samenwerking. Een sociale en democratische onderneming beschouwt de economische activiteit dus eerder als een middel om het sociale doel te bereiken dan als een doel op zich.

economy

Economische levensvatbaarheid van de onderneming

Een sociale en democratische onderneming zorgt voor een continue economische activiteit van productie van goederen en/of diensten om te voorzien in behoeften waarin de markt niet of onvoldoende voorziet. Ze neemt economische risico's en creëert werkgelegenheid. Ze beperkt de herverdeling van dividenden, omdat het sociale doel boven het winstoogmerk gaat.

communication

 

Democratisch bestuur

Een sociale en democratische onderneming is gebaseerd op een hoge mate van autonomie ten opzichte van de overheid of andere ondernemingen. De beslissingsbevoegdheid is niet gebaseerd op het bezit van kapitaal. Het bestuur is democratisch, met een participatieve dynamiek waarin de verschillende stakeholders betrokken zijn.

Bekijk de videos:

Portretten van sociale ondernemingen in Brussel:

Le champignon de Bruxelles

Coopérative de production de champignons à partir des ressources organiques

Bees Coop

Supermarché coopératif et collaboratif à Bruxelles

Ma journée avec l'économie sociale

Une variété de secteurs

Carodec

Services et matériaux pour projets de construction

Scroll naar boven