Spring naar content

“We wilden terug naar iets lokaal, een buurtcinema waar mensen uit een wijk elkaar echt kunnen ontmoeten”

kinopenair

Interview met Thibault van CinéCité : 

 

Wat was voor jou het uitgangspunt om CinéCité te starten?

7 jaar geleden was het landschap van de bioscopen niet hetzelfde als vandaag en was er niet dezelfde dynamiek in de Brusselse zalen op het vlak van ontmoetingen van publiek en cineasten en werd het gezellige aspect een beetje uit het oog verloren. We wilden terug naar iets lokaal, een buurtcinema waar mensen uit een wijk elkaar echt kunnen ontmoeten.

In de voorstellingen die we aanbieden, hebben we gericht op maatschappelijke thema’s die ons nauw aan het hart liggen zoals de economische en ecologische transitie, het promoten van debuutfilms of meer fragiele projecten… We wilden daarvoor ruimte maken.

Hoe evolueert de ‘alternatieve’ bioscoopwereld in Brussel?

Er is duidelijk een voor en na ‘covid’. Deze periode zorgde voor een duidelijk keerpunt.

In december 2021 besloot de overheid eenzijdig over te gaan tot een derde sluiting van culturele plaatsen. In Luik opperden ‘Les Grignoux’ de idee de bioscopen niet te sluiten aangezien cultuur essentieel is! We gingen onmiddellijk tot actie over en boden weerstand! Het was een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid die zijn vruchten afgeworpen heeft. 

Het andere grote voordeel is het gezamenlijk initiatief van de onafhankelijke Brusselse bioscopen in september 2022 met het lanceren van de Cineville-pas. Er was een kleine harde kern die in het project geloofde. In het begin waren we met 4, nu zijn er 7 cinema’s in Brussel die deze pas aanbieden en voortaan ook les Grignoux in Luik en Namen. 

Op het vlak van impact is dit geniaal, aangezien er een massa-effect bestaat: het publiek wordt verjongd en gebonden, de diversiteit wordt ondersteund en tot slot winnen de onafhankelijke bioscopen t.o.v de megabioscopen. 

Daarom is het erg zinvol dat Cineville ondersteund wordt door een samenwerkingsverband, teneinde het maatschappelijk doel te garanderen. Momenteel hebben we op minder dan een jaar tijd 4.000 leden weten te overtuigen met een gemiddelde van 400 nieuwe abonnementen per maand.

Werd u 7 jaar geleden reeds begeleid in COOPCITY in het programma SEEDS: waar bent u met een BLOSSOM-begeleiding nog een keer naar op zoek?

We voelden dat we een belangrijke bladzijde omgeslagen hebben: we hebben heel veel getest en wilden het proefproject omvormen met een stabiel team, duidelijke perspectieven en doelstellingen en dit alles met een horizontale en democratische werking. 

Wat is de sociale impact die u volgens uzelf genereert? 

Het meest voor de hand liggend zijn kwantitatieve gegevens, maar het gaat veel verder dan dat. Het kijken naar een documentaire is een manier om je open te stellen voor de wereld.

We nemen de documentaire “Un pays qui se tient sage”die we uitbrachten in 2021 en die over politiegeweld gaat als voorbeeld. We hebben hier echt een stempel gedrukt door te besluiten deze documentaire één keer per week te laten zien en sprekers uit alle lagen van de bevolking uit te nodigen: experts, groepen, rechtenstudenten, enz.

En dat werkte fantastisch op een erg organische manier:  de discussie vond plaats in de zaal en niet op de scène, iedereen kon zich vereenzelvigen met het onderwerp. Het leek wel of er geen barrières meer waren, of het nu om de prijs of het gevoel gaat dat je kan hebben wanneer je je op een elitaire plek bevindt waar je je illegitiem voelt. 

Het is DE keer waarbij we bedachten dat we onze bestaansreden begrepen hebben, de echte CinéCité.

Met Kinograph kunnen we alle filmliefhebbers bereiken: niet alleen de cinefielen, maar ook zij die op zoek zijn naar een originele, soms onwaarschijnlijke film, ongeacht hun genre. Diversiteit dus maar met een kritische blik en de wil om de actuele maatschappelijke vraagstukken naar voren te schuiven. Dat is onze kracht.

 

Scroll naar boven