Spring naar content

Jaarverslag 2022

Screen Shot 06-01-23 at 01.49 PM

In Brussel lijkt alles zijn dagelijkse gangetje te gaan, voor ieder van ons. Maar achter die façade schuilen minder zichtbare groepen: geïsoleerd levende eenoudergezinnen, be- jaarden die een teruggetrokken leven leiden uit angst om buiten te komen of door gebrek aan aangepaste voorzieningen, daklozen of slecht gehuisveste mensen, kinderen in ar- moede, de personenzorg die op zijn tand- vlees zit, studenten die het financieel steeds moeilijker krijgen …

Alleen al wat huisvesting betreft, leeft een kwart van de Brusselaars vandaag in on- gezonde woningen, met lekkende daken, vocht- of schimmelproblemen. Een nijpend tekort aan kwaliteitsvolle sociale woningen zorgt voor ellenlange wachtlijsten. De toes- tand sleept al jaren aan, zonder uitzicht op verbetering. Integendeel, de situatie is er de jongste tijd nog erger op geworden door de sterk gestegen energie- en voedselprijzen.

Zoals Penelope weven we onophoudelijk aan nieuwe oplossingen, maar de sociale noden blijven even nijpend. We stellen alles in het werk om betere begeleiding te bieden aan wie met innovatieve oplossingen anders wil gaan ondernemen. De uitdaging is enorm, daarom moeten we gedurfde ideeën opspo- ren en aanwakkeren, ambitieuze projecten begeleiden en hoge kwaliteitscriteria hante- ren voor onze eigen organisatie.

Dat is ons kompas, de essentie van ons Ma- nifest dat we dit jaar hebben afgerond en dat aansluit op een reorganisatie en een nieuwe 5-jarenstrategie. En de resultaten lieten niet op zich wachten, dankzij de bruisende ener- gie van al wie we begeleiden of hebben bege- leid sinds de oprichting van COOPCITY. Hun succes is onze bekroning! Meer daarover valt verder in dit verslag te lezen.

Scroll naar boven