Spring naar content

Het collectief functioneren

Coopcity-collectif

Goede praktijken uitwisselen binnen de gemeenschap van COOPCITY

Maar allereerst…de vraag waarom?

Bij ieder project met meerdere betrokkenen is een goed bestuur een van de sleutelelementen dat zorgt voor de middelen om het doel te bereiken en de missie te volbrengen die ons bij elkaar heeft gebracht. Maar hoe kunnen we dit samen doen?

Ontdek de tips & tricks die de ondernemers van de COOPCITY-gemeenschap deelden tijdens ons jaarlijkse feest (08/06/2023).

Zaken waarmee sociale ondernemingen te maken krijgen:

Twee vragen stonden centraal:

 • Hoe omgaan met conflicten?
 • Hoe de juiste plaats vinden voor de oprichters?

Omgaan met conflicten

Reeds getest bij sommige collectieven
 • To the point komen, een praatgroep organiseren als uitlaatklep voor emoties. De zaken niet persoonlijk nemen
 • Zich laten begeleiden om een goede vorm van bestuur te bepalen
 • De gemeenschappelijke waarden (laten) naleven
 • Een externe persoon inschakelen om de conflicten te beheren
 • Tijdens een coachingmoment werd voorgesteld om iemand die aan het woord is niet te onderbreken. Spreken in de ‘IK’-vorm kan zorgen voor een doorbraak!
 • Een lid dat oververmoeid is voorstellen om het project 24 of 48 uur te laten rusten met als doel de activiteit te organiseren zonder hem of haar zodat deze persoon bij zijn of haar terugkeer kalmer is en meer inzet toont.
 • Vooraf voorzorgen nemen en binnen het collectief een hoeder van de waarden aanstellen
 • Een neutrale persoon die geen deel uitmaakt van het collectief, maar mogelijk wel lid is van de RvB, inschakelen om conflicten op te lossen.
 • Transactionele analyse
 • Letten op lichaamstaal
 • Vooraf een zelfanalyse uitvoeren, zelfkennis hebben en weten wat je wil
 • Rollenspel om empathie te ontwikkelen
 • Durven oneens te zijn en een constructieve dialoog aangaan
 • Een ruimte/plek/moment/middel aanwijzen waar(mee) iemand het woord mag nemen
 • Een ‘handleiding’ van iedereen delen
Wat nog getest kan worden
 • Persoonlijkheidstest (MBTI, eneagram)
 • Een ‘luisterend oor’ aanwijzen voor elk lid, zonder hiërarchische relatie
 • Sessies ‘Gooi het eruit’
 • De vergaderingen omkaderen (ODJ, facilitatie, rondetafel enz.)
Enkele inspiratiebronnen
 • Andere initiatieven.
 • Opleiding in geweldloze communicatie
 • Zich laten begeleiden door Collectiv-a
 • Woorden zijn als vensters of als muren – Marshall Rosenberg
 • Le conflit n’est pas une agression (boek)

 

De juiste plaats vinden voor de oprichters

Reeds getest bij sommige collectieven
 • Overdracht van kennis
 • Vereniging van krachten
 • Zich laten bijstaan door Collectiv-a, een vzw die coaching geeft in sociocratie
 • Kunnen aanvaarden dat niet alle beslissingen unaniem genomen kunnen worden. Duidelijke
 • mandaten formuleren zodat iedereen zijn taak uitvoert
 • Werken volgens trial-and-error
 • Elke maand een bestuursvergadering organiseren
 • Een bestuursorgaan oprichten om de ‘delegatie van verantwoordelijkheden’ te faciliteren
 • Geen aandelen voorzien voor de oprichters in de statuten om zo veel mogelijk leden te bereiken en betrekken
 • Een raad van werknemers oprichten
Wat nog getest kan worden
 • Een raad van werknemers, een reeks besluiten die ter plaatse genomen worden
 • Besturen in overleg als besluitvormingsmethode
 • Elke maand een bestuursvergadering organiseren
 • Ervoor zorgen dat de leden van het collectief meerdere mandaten bekleden binnen de vzw
 • Rol van Care binnen de onderneming om te vermijden dat de oprichters oververmoeid raken
Enkele inspiratiebronnen
 • Zich laten begeleiden door Collectiv-a
 • Zorg dragen voor welzijn op het werk, het belang van iemand die ‘Care’ vertegenwoordigt
Scroll naar boven